1. Η ΑΝΑΡΡΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΩΗΣ - Silvia Bon

2. ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - Silvana Hvalic*

3. Βιώματα & Εμπειρίες : Μια διαδρομή από το ψυχιατρειο στη ζωή - Αντωνίας Γεωργιαδη

4. Δράσεις του σωματείου Αυτοεκπροσώπηση ευπαθών κοινωνικών ομάδων - Σκόρδος Λ.

5. "Εργασία και αυτοστιγματισμός - Εργασία και Αποστιγματισμός" - Τσαγκουρνός Γ.

Magazine - Other articles