1. Η ιστορία του πατέρα μου - Natascia Casu

 

2. ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΙΣΤΙΓΜΑ - Κυριακή Δημητρακοπούλου

 

3.“Χρῆστες» ὑπηρεσιῶν ψυχικῆς ὑγείας ἤ ἐνεργοί πολίτες;" -Ἀγάθη Βαριδάκη, Γεωργία Νασιάκου, Δημήτρης Λίβας, μέλη τοῦ Δικτύου Ἀντιστίγμα


4. Η ψυχιατρική ταξινόμηση ως πολιτική προσωπικής καταπίεσης- Μαρία Δρακοπούλου

 

 

Magazine - Other articles