- Ανάρτηση στο ιστολόγιο  crimevssocialcontrol.blogspot.com (6/7/2009):                    "Σχετικά με την ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα"

- Δημοσίευμα για το οικοτροφείο "Ηώς" στην Ελευθεροτυπία (4/7/2009):                      "Φως στους ξενώνες της καθήλωσης"

- Δημοσίίευμα για το οικοτροφείο "Ηώς" στην Ελευθεροτυπία (1/7/2009):                     "«Αποασυλοποίηση» με επιστροφή στο χθες;"

Magazine - Other articles